Setting

หากพบปัญหาเรื่องการล็อคอิน

หากน้องๆและผู้ใช้งานท่านใด พบปัญหาเรื่องการล็อคอินเข้าใช้งาน สามารถกรอกอีเมลของท่านที่ใช้ในการสมัครเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่มลืมรหัสผ่านได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้