ABOUT US

We are Pairio

เพราะประสบการณ์จากการได้เรียน กับประสบการณ์จากการได้รู้นั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง คือ ความรู้ที่มีคุณค่าและลึกซึ้ง
การเรียนที่ไม่ได้สร้างกระบวนการคิดก็เสมือนการบังคับให้เขาเดินตามทาง ไม่ใช่การฝึกให้เขาเก่งขึ้น
เเละเมื่อโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาต้องเปลี่ยนให้เท่าทัน
ถ้าเขาไม่เข้าใจ Digital ในแบบที่ Digital เป็น
ถ้าเขาไม่เข้าใจว่าโลก Digital เขาคิดกันอย่างไร
เขาจะเป็นผู้ตามหลังในโลกยุคดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้าง Pairio (แพริโอ) ขึ้นมาในรูปแบบของทีมการศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สู่โลกของการเรียนรู้แนวใหม่ที่สนุกสนาน เข้าถึงง่าย ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระเท่าเทียมกัน โดยเราออกแบบกระบวนการคิด ไม่ใช่ออกแบบกรอบของความรู้ ซึ่งเมื่อเขามีกระบวนการคิดแล้ว เขาจะสามารถสร้างความรู้ของตนเองได้อย่างไม่เหมือนใคร เพิ่มพูนความสามารถและความกล้าหาญ เพื่อให้เขานำพาตนเองออกมายืนเเถวหน้าได้ในโลกดิจิทัล

PRINCIPLES

Pairio มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนระดับต่างๆ ด้วยการนำวิชาศึกษาจากห้องเรียนและความรู้ด้านนวัตกรรมมาทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการเข้าถึงจากทุกที่ทุกเวลา บนอุดมการณ์หลัก 3 ข้อของ Pairio

Joyful

เราออกแบบให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องสนุก เป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน สร้างความสุขและความสามัคคี

Active

การเรียนรู้ของ Pairio จะนำพาให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับผู้อื่น แต่เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีกว่าอยู่เสมอ

Balance

เราให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่าง Hard Skill วิชาเฉพาะ กับ Soft Skill ทักษะอัตลักษณ์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 ทำที่ให้ผู้เรียนมีสมดุลในตัวเอง เข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Pairio ได้นำเสนอทางเลือกของการเรียนรู้ไว้ทั้งแบบ Online เรียนรู้ด้วยตนเอง และ Workshop ปฏิบัติงานจริงร่วมกันกับโค้ช เพื่อสร้างประสบการณ์จริง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ปฏิบัติจริงจนเห็นผลลัพธ์ และสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเองได้ ในเนื้อหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง และ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์)

โดย Pairio มีการประยุกต์รูปแบบการให้ความรู้ไปตามผู้เรียน เพื่อให้เหมาะสมกับทั้งเด็ก เยาวชน ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมทักษะดิจิทัล ด้วยชุดการศึกษาที่พัฒนาโดย Pairio แผนประเมินการเรียนรู้ ตลอดจนแผนพัฒนาผู้สอนที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา…..และในวันนี้ เราพร้อมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาอย่างครบวงจร สร้างเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เราจะทำให้การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเรื่องง่ายดายกว่าที่ทุกคนคิด Education Is Easy Than It's Look.